top of page

INTERPELLASJON – LA OSS FEIRE KVINNEDAGEN!

Interpellasjon til bystyret 11.2.21


I Norge fikk kvinner alminnelig stemmerett først i 1913, åtte år etter mennene. Her til lands hadde da striden om stemmeretten vart i flere tiår, og var en del av en større internasjonal kamp for likestilling og rett til medbestemmelse på alle samfunnsområder. Som en del av denne kampen ble det fra 8. mars 1909 feiret en nasjonal kvinnedag i USA, og fra året etter ble tradisjonen innført over hele verden.


I Norge ble Kvinnedagen første gang feiret i 1915, men har siden vært et årvisst arrangement, som har favnet en lang rekke kampsaker. Både likelønn, abortrettigheter, krav om beskyttelse mot vold og voldtekt har vært paroler rundt omkring i landet.


Fortsatt er det lett å påvise strukturelle kjønnsforskjeller i f.eks. arbeidslivet, i økonomien, i utdanning og mange andre steder, og fortsatt pågår det en kamp for å utjevne disse. Kvinnedagen er dermed åpenbart fortsatt relevant. Dagen er fortsatt en politisk kampdag, men for mange identifiseres den ikke lenger like sterkt til spesielle saker. Det å si «Gratulerer med dagen» på Kvinnedagen forstås ofte mer som en generell tilslutning til en selvfølgelighet: nemlig at kvinner er like mye verdt som menn, og følgelig skal ha de samme rettigheter.


Å feire Kvinnedagen er en tradisjon som skal tas godt vare på, både for å minnes historien, for å ta opp de utfordringene vi fortsatt har, og for å signalisere tilslutning til likestillingsprinsippet. Sortland Kommune har en lang historie med arrangementer på dagen, og det er på tide at også kommunen signaliserer sin tilslutning. Med de sterke smittevernstiltakene som er nødvendige for tiden, er det dessverre få muligheter til å feire dagen med sammenkomster.


På bakgrunn av det foregående inviteres kommunestyret til å vedta følgende: «Sortland kommune skal flagge på Kvinnedagen.»

10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page