top of page

SV gjør Sortland klimavennlig

"

Torsdag 28 januar vedtok formannskapet i Sortland innføringen av grønn energimerking av bygg, og krav om lavenergistandard ved nybygg og rehabilitering. Dette er over lovens minstekrav, TEK17, og vil gi betydelige reduksjoner i både strømforbruk og klimagassutslipp. Forslaget vil også bety at kommunens bygningsmasse i hovedsak skal oppvarmes med fornybare energikilder.


For SV er dette spesielt gledelig siden vi nå begynner å se effekten av de vedtakene vi har fått gjennom. I april i fjor fikk vi kommunestyret med på en interpellasjon der det ble vedtatt å innføre klimaregnskap og budsjett, og vi har også fått støtte til at Sortland skal kutte 60% i klimagassutslippene før 2030. Det siste vi har fått gjennomslag for var nettopp det denne saken gjaldt, at vi ved bygging og rehabilitering skal sette en høyere standard enn lovens minstekrav.


@Lavenergistandard betyr å isolere bygg bedre mot varmetap enn hva dagens byggeforskrifter tilsier. For et bolighus vil standarden bety at totalt energibehov skal ligge på under 100 kilowattimer pr. kvadratmeter. Dagens gjennomsnitt er mye høyere, på rundt cirka 170. Det vil gi en kostnadsøkning på rundt 5% å bygge etter denne standarden, men investeringen vil redusere utgiftene til oppvarming, og på den måten betale for seg selv over tid. I tillegg vil det bidra til reduserte klimagassutslipp, ved å redusere behovet for andre energikilder.


Grønn energimerking av kommunens bygg vil innebære at det skal brukes i hovedsak fornybare energikilder, noe som vil kutte CO2-utslippene ytterligere. I sum utgjør disse tiltakene et viktig steg i retning av at klimanøytralt samfunn.


Vi har fortsatt et godt stykke igjen og gå, men heldigvis opplever vi at de fleste lar seg overbevise når forslagene kommer opp til behandling. Selv om det er SV som presser fram endringene, har vi sånn sett en grei jobb, og vi vil spesielt skryte av AP og SP for konstruktivt samarbeid på området. Forståelsen av at vi er nødt til å omstille samfunnet ser ut til å synke inn hos stadig flere, og det er godt å kjenne på. Vi har mye jobb igjen å gjøre, men vi er på rett vei, og SV lover å ta kampen for reduserte utslipp, og så i framtiden."

Christian Torset

Gruppeleder Sortland SV

14 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Interpellasjon til bystyret 11.2.21 I Norge fikk kvinner alminnelig stemmerett først i 1913, åtte år etter mennene. Her til lands hadde da striden om stemmeretten vart i flere tiår, og var en del av e

bottom of page